Blog > Komentarze do wpisu
rozmieszczenie gazociągów w Polsce

W okresie międzywojennym zbudowano w Polsce pierwsze dalekosiężne gazociągi do rozprowadzania gazu ziemnego, który początkowo ulatniał się bezużytecznie przy eksploatacji złóż ropy naftowej. Gazociągi połączyły karpackie zagłębie naftowe ze Stalową Wolą i Zagłębiem Staropolskim. Po 1945 r. przedłużono gazociąg z Zagłębia Staropolskiego do Kielc oraz przez Radom do Warszawy. W latach pięćdziesiątych odkryto bogate złoża gazu ziemnego w zapadlisku podkarpackim, w pasie od Przemyśla i Lubaczowa na wschodzie po okolice Bochni na zachodzie. Z tych złóż przeprowadzono nowe gazociągi dalekosiężne. W kierunku zachodnim gazociąg zaopatruje Tarnów, Kraków i Górnośląski Okręg Przemysłowy. W kierunku północnym gazociąg dotarł do Puław, Lublina i Warszawy, następnie został przedłużony do Olsztyna i miast Pojezierza Mazurskiego, a wzdłuż Wisły – do Płocka, Torunia, Grudziądza i Gdańska. Głównym węzłem rozdzielczym gazu ziemnego na Podkarpaciu jest Jarosław; ma on połączenie ze złożami ukraińskimi, skąd Polska importuje gaz. W latach sześćdziesiątych odkryto kolejne duże złoże gazu ziemnego – w Wielkopolsce; początkowo w rejonie Odolanowa, później także w zachodniej Wielkopolsce oraz na północ od Wrocławia. Gaz ten zawiera znaczną domieszkę azotu (dlatego też w Odolanowie powstał zakład odazotowania gazu oraz odzyskiwania helu). Rurociągi z gazem zaazotowanym zaopatrują w paliwo zachodnią część kraju – od Dolnego Śląska po Szczecin i Słupsk. Do sieci tej podłączone są także lokalne złoża gazu na Pomorzu Zachodnim oraz Ziemi Lubuskiej. Dodatkowo zachodnia Polska otrzymuje gaz wysokometanowy z Podkarpacia i Wspólnoty Niepodległych Państw za pośrednictwem rurociągów biegnących z Górnego Śląska i Włocławka. Gaz ten dociera aż do Polic, do wytwórni nawozów sztucznych, która jest jednym z największych odbiorców gazu, podobnie jak inne wytwórnie nawozów azotowych (Tarnów, Puławy, Włocławek, Kędzierzyn). Największymi węzłami rozdzielczymi gazu w zachodniej Polsce są Odolanów i Krobia. (2)

Na Śląsku istniał trzeci system gazowniczy – gazu koksowniczego, rozprowadzanego do niedawna z koksowni w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Zdzieszowicach i Wałbrzychu. Przed wojną były tu dwa odrębne systemy gazociągów: górnośląski i dolnośląski (wałbrzyski). W okresie powojennym zostały one połączone (przez Opole) i rozbudowane m. in. na terenie Kotliny Kłodzkiej. Likwidacja zagłębia wałbrzyskiego wymaga zwiększonego zasilania gazem ziemnym. Gaz koksowniczy zużywają już tylko odbiorcy przemysłowi w woj. śląskim. Na Górnym Śląsku uzyskuje się własny gaz ziemny z odmetanowania kopalń węgla w Rybnickim Okręgu Węglowym.(2)

Intensywna rozbudowa gazociągów, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, doprowadziła do pokrycia całego kraju siecią gazociągów. Połączenia zagraniczne istnieją tylko z Ukrainą i Białorusią, przez które napływa gaz także z Rosji, oraz z Niemcami. W 1993 r. zadecydowano o budowie nowego gazociągu – z półwyspu Jamał w północnej Rosji, przez Białoruś i Polskę do Niemiec. Pierwsza nitka gazociągu jamalskiego na terytorium Polski była budowana i oddawana do eksploatacji etapami. W listopadzie 1996 roku zakończono budowę pierwszego odcinka gazociągu o długości 107 km na trasie Górzyca-Lwówek k/Poznania. Wybudowanie tego odcinka umożliwiło rozpoczęcie przesyłania rosyjskiego gazu do Niemiec za pośrednictwem polskiego systemu gazowniczego. We wrześniu 1999 roku zakończono budowę drugiego odcinka o długości ok. 210 km na trasie Lwówek-Włocławek oraz trzeciego o długości ok. 365 km z Włocławka do Kondratek. Tym samym roku zakończono budowę części liniowej pierwszej nitki gazociągu na terytorium Polski o całkowitej długości 682 km. Średnica rur pierwszej nitki gazociągu jamajskiego wynosi 1420 mm.(2)

W sieć gazową wyposażonych jest 598 miast, w których mieszka 92,5 % ludności miejskiej, tj. ponad połowa mieszkańców Polski. Faktycznie z gazu sieciowego korzysta jednak tylko 76,8 % ludności miejskiej ze względu na niedostateczne tempo rozbudowy sieci rozdzielczej lub rozproszoną zabudowę. Na obszarze Karpat i Podkarpacia z gazu sieciowego korzysta także wiele miejscowości wiejskich.(2)

Rozbudowa sieci gazowej pozwoliła unieruchomić gazownie miejskie lub zamienić je na rozdzielnie gazu. W 1937 r. na obecnym obszarze Polski były czynne 264 gazownie, w 1965 r. – 198, do 1985 ich liczba zmalała do 63, a w 1998 r. zamknięto ostatnią. Sieci rozdzielcze nieczynnych gazowni z reguły podłączono do dalekosiężnych gazociągów. W województwach podkarpackim i małopolskim prawie wszystkie miasta są zgazyfikowane. Wysokim odsetkiem takich miast charakteryzują się województwa: śląskie, opolskie i dolnośląskie. Na drugim biegunie znajdują się województwa, w których z gazu sieciowego korzysta mniej niż 75% ludności miejskiej (podlaskie, lubelskie, łódzkie)

czwartek, 29 października 2009, solus82

Polecane wpisy

Komentarze
2011/05/03 00:30:45
Witam. Byłbym rad jeśli ktoś mógłby mi udzielić odpowiedzi skąd pochodzi poniższy cytat..

"W sieć gazową wyposażonych jest 598 miast, w których mieszka 92,5 % ludności miejskiej, tj. ponad połowa mieszkańców Polski. Faktycznie z gazu sieciowego korzysta jednak tylko 76,8 % ludności miejskiej ze względu na niedostateczne tempo rozbudowy sieci rozdzielczej lub rozproszoną zabudowę. Na obszarze Karpat i Podkarpacia z gazu sieciowego korzysta także wiele miejscowości wiejskich.(2)"

Na blogu jest wprawdzie przypis (2) ale nigdzie nie mogę znaleźć odniesienia....